Vergelijk gebieden

Selecteer een leefveld en maximaal 4 gebieden om te kunnen vergelijken

Zoeken

Energiearme huishoudens met LIHE of LILEK

Energiearme huishoudens met de 15% slechtste woningen met LIHE of LIZLEK

Gasverbruik (m3)

Elektriciteitsverbruik (kW)

Aandeel zonnepaneel-installaties

Openbaar groen

Stedelijk hitte eiland effect (℃)

Jaarlijkse variabele energiekosten gemiddelde woning

Huishoudens >8% energieuitgaven

Luchtkwaliteit fijnstof (PM10)

Persoon wil investeren in zuinigere woning

Luchtkwaliteit stikstof (NO2)

Persoon wil niet investeren in zuinigere woning

Laagste inkomen, hoogste gasverbruik

Energielabels

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G