Vergelijk gebieden

Selecteer een leefveld en maximaal 4 gebieden om te kunnen vergelijken

Zoeken

Gebruik WMO-voorziening per 1000 inwoners

Jongeren met jeugdzorg

Mantelzorg geven

Kinderen in huishoudens met GGZ zorg

Personen met vergoeding generalistische basis GGZ

Personen met vergoeding gespecialiseerde GGZ

Voorzieningen per 1000 huishoudens

1 voorziening

2 voorzieningen

3 voorzieningen

4 voorzieningen

5 voorzieningen

6 of meer voorzieningen