Vergelijk gebieden

Selecteer een leefveld en maximaal 4 gebieden om te kunnen vergelijken

Zoeken

SES-WOA-score

Spreiding in SES-WOA-scores

Gem. inkomen per inkomensontvanger

Arbeidsparticipatie

Bijstand

WW-uitkering

AOW-uitkering

Huishoudens onder of rond sociaal minimum

Huishoudens ontvangen kinderopvangtoeslag

Huishoudens hoog inkomen

Huishoudens laag inkomen

Gem. gestandaardiseerd inkomen van huishoudens

Schuldsanering per 1000 inwoners

Betalingsachterstand op de zorgpremie per 1000 inwoners