Vergelijk gebieden

Selecteer een leefveld en maximaal 4 gebieden om te kunnen vergelijken

Zoeken

Leefbaarometer sociale samenhang

Leefbaarometer voorzieningen

Goed ervaren gezondheid

Wekelijkse sporters

Ernstig overgewicht

Roker

Voldoet aan alcohol richtlijn

Langdurige ziekte en beperkt

Ernstig / zeer ernstig eenzaam

Vrijwilligerswerk

Ernstige geluidhinder door buren

Regie over het leven

Gem. leeftijd overleden personen

Sterfte

Hoog risico op angst of depressie

Heel veel stress in afgelopen 4 weken

Moeite met rondkomen