Vergelijk gebieden

Selecteer een leefveld en maximaal 4 gebieden om te kunnen vergelijken

Zoeken

Leefbaarometer overlast & onveiligheid

Risicojongeren jonge aanwas drugscriminaliteit

Jongeren verdacht van een delict

Totaal misdrijven

High impact crimes

Straatroof & overval

Diefstal/inbraak woning

Geweldsmisdrijven

Aantasting openbare orde

Melding overlast

Melding overlast jeugd

Verdachten per 1000 inwoners

Veroordeelden per 1000 inwoners